بوم API و خدمات

18 سرویس یافت شد

این دسته از سرویس‏ها امکان ویرایش کارتابل و انجام امور مربوط به انتقال وجه و صدور چک را به صورت کارتابلی فراهم می‏کنند.

سرویس حذف کارتابل از کاربران

سرویس انتقال وجه ساتنا کارتابلی

سرویس انتقال وجه داخلی تکی کارتابلی

سرویس صدور چک صیادی کارتابلی

بانک ایران زمین
توسعه فناوری‌های روز بانک ایران زمین
وبلاگ