بوم API و خدمات

1 سرویس یافت شد

سرویس برداشت مستقیم یا دایرکت‏دبیت در واقع نوعی مجوز است که به بانک داده می‏شود تا بدون نیاز به مداخله صاحب حساب، امکان برداشت از حساب تا سقفی مشخص، تعداد دفعات مشخص و با هدفی مشخص انجام شود.

بانک ایران زمین
توسعه فناوری‌های روز بانک ایران زمین
وبلاگ