صفحه‌ی نخست
سرویس تایید کارتابل

سرویس تایید کارتابل

این دسته از سرویس‏ها امکان ویرایش کارتابل و انجام امور مربوط به انتقال وجه و صدور چک را به صورت کارتابلی فراهم می‏کنند.

سرویس حذف کارتابل از کاربران

سرویس انتقال وجه ساتنا کارتابلی

سرویس انتقال وجه داخلی تکی کارتابلی

سرویس صدور چک صیادی کارتابلی

سرویس ها و قیمت ها

نام قیمت

درخواست سرویس به منزله تایید قوانین می‌باشد.

سرویس دهنده
بانک ایران زمین
فهرست مطالب
توسعه فناوری‌های روز بانک ایران زمین
وبلاگ