صفحه‌ی نخست
سرویس برداشت مستقیم

سرویس برداشت مستقیم

سرویس برداشت مستقیم یا دایرکت‏دبیت در واقع نوعی مجوز است که به بانک داده می‏شود تا بدون نیاز به مداخله صاحب حساب، امکان برداشت از حساب تا سقفی مشخص، تعداد دفعات مشخص و با هدفی مشخص انجام شود.

سرویس ها و قیمت ها

نام قیمت
lorem150 تومان
lorem150 تومان
ipsum250 تومان

درخواست سرویس به منزله تایید قوانین می‌باشد.

سرویس دهنده
بانک ایران زمین
فهرست مطالب

مقدمه

با استفاده از این سرویس‌ها، می‌توانید با ارسال عکس پشت یا روی کارت ملی، اطلاعات درج شده رو/پشت کارت ملی را دریافت کنید.

 


 

فعالسازی سرویس

ارسال درخواست در سایت فراز www.farazware.com:

ابتدا وارد سایت فراز شده ، سپس در لیست API ، سرویسهای مورد نظر خود را انتخاب و درخواست استفاده از آن مجموعه سرویس را ارسال کنید.

 

درخواست شما توسط کارشناسان فراز، بررسی شده و بعد از تایید آن می‌توانید از طربق پنل کسب و کار خود اقدام به دریافت کلید اتصال مربوط به آن سرویس نمایید.

منو: پنل کسب و کار – منوی میزکار سرویس گیرنده – درخواستهای ارسالی – در بخش مربوط به سرویس مورد نظر با کلیک بر روی “جزئیات درخواست”

درلیست باز شده با کلیک بر روی تصویر کلید سمت چپ هر سطر جدول می‌توانید ApiKey مربوط به آن سرویس را دریافت و ذخیره کنید.

 

لینک پنل کسب و کار

https://sbx.izbank.ir/izboom/dashboard

 

 

نکته: این کلید در تمام درخواست‌های ارسالی از آن سرویس ، ثابت است تا زمانی که کلید جدیدی برای آن سرویس دریافت نشود و به محض دریافت مقدار جدید برای سرویس مورد نظر, کلید قبلی منقضی خواهد شد.

-این کلید در فیلد scApiKey در بخش body درخواست HTTP ، استفاده می شود.

 


 

دریافت کلیدهای سرویس یک (دسته/مجموعه) سرویس در قالب یک فایل:

بعداز فشردن دکمه ی تایید سرویس در پنجره باز شده بالا ، برای تمامی سرویسهای موجود در پنل می‌توانید از گزینه “دریافت فایل خروجی”، لیست کاملی از سرویس‌ها و کلیدهای scApiKey متناظر با هر یک را دریافت کنید.

 


 

نحوه صحیح ارسال تصاویر

به منظور استفاده صحیح از سرویس در راستاي دستیابی به دقت مورد نظر، میبایست تصاویر ارسالی از استانداردهاي زیر برخوردار باشد:

  1. تصویر فقط شامل کارت ملی باشد.
  2. کیفیت تصویر مناسب بوده و اطلاعات چاپی کارت ملی به خوبی خوانا باشد.
  3. زاویه تصویر کارت ملی میتواند یکی از زوایاي °0° ،90° ،180 ،یا °270 باشد.

نمونه هایی از تصاویر مناسب از تصاویر کارت ملی در زیر آورده شده است:


دریافت اطلاعات کارت ملی (IDCOCR) با استفاده از نشانی اینترنتی تصویر

 

  • شناسه سرویس: 3160205
  • پارامتر ورودی سرویس:

 

توضیحات اختیاری / اجباری نوع نام پارامتر
آدرس URL تصویر کارت متی بارگذاری شده در پاداسپیس اجباری string imageUrl

 

  • پارامترهای خروجی:

 

توضیحات نوع نام پارامتر
نشان دهنده ی این است که آیا سرویس با موفقیت از روی پلتفرم پاد فراخوانی شده است یا خیر. bool hasError
پارامتر درون پلتفرمی ای که با توجه به این سرویس خاص موضوعیت ندارد. int messageId

 

نکته:طبق موارد مطرح شده، پاسخ مد نظر سرویس دریافت اطلاعات آدرس در فیلد result موجود است.

به صورت دقیق تر، بدنه‌ی پاسخ را میتوان در فیلد result مشاهده کرد که دارای ساختار زیر است:

 

  • نمونه پاسخ موفق سرویس در Result:

 

{
"hasError": false,
"message": "your request was received.",
"statusCode": 200
{

 

  • نمونه پاسخ نا موفق سرویس در Result:

 

{
"hasError": true,
"message": "your request was rejected.",
"statusCode": 400
{

توسعه فناوری‌های روز بانک ایران زمین
وبلاگ