«با تیم فراز آشنا شوید»

اعضای هیات مدیره:

احمد بهمنیار

رئیس هیأت مدیره

امیر عراقی

نائب رئیس هیأت مدیره

وحید محمودیان

عضو هیأت مدیره

اصغر میرزایی

عضو هیأت مدیره

شبنم شجاعی

عضو هیأت مدیره

مدیران ارشد:

وحید محمودیان

مدیرعامل

امیر میرجعفری

معاون محصول

سعید زکی پور

معاون فنی

توسعه فناوری‌های روز بانک ایران زمین
وبلاگ